Satın Alma Rehberi

KKTC’de yapancıların konut veya arsa alabilmesi için bazı prosedürler var.

Yabancı kişiler KKTC’de ev veya arsa alabilir. Fakat yabancıların Kıbrıs’ta mülk edinmesinin bir sınırı var. Bir yabancı kendi üzerine bir dönüm arsa ve/veya bir evden fazla taşınmaz mal satın alamaz. Arazide bir dönümden fazla büyük mal almak isteyen, yediemin kullanmak zorunda, ya da KKTC’de bir şirket kurmalı.

·         Söz konusu taşınmaz mal üzerinde bulunan inşaat ve/veya ev için inşaat izin ruhsatı alınması gerekir.

·         Satın alınacak taşınmaz mal üzerinde herhangi bir ipotek ve/veya engel olmamalı.

·         Satıcı bir aracı değil, gerçek mal sahibi olmalı.

·         Satış sözleşmesi imzalandıktan 21 gün içerisinde tapu dairesinde kaydedilmeli.

·         Taşınmaz malın yabancı adına kaydı için de unutulmaması gereken bir detay var. Yatırımcılar KKTC’de Bakanlar Kurulu’na başvurarak Bakanlar Kurulu tarafından satın alma izni alınması gerekir.

TAPU DEVRİ VE VERGİLERI

Sözleşme Pul Ücreti binde beş (%0.5) Pul ücreti vergi dairesine ödenmektedir. Şu anki yasaya göre sözleşmede yer alan fiyat üzerinden %0.5 olan Pul Ücreti, kontrat imzalanmasından itibaren 21 gün içerisinde ödenmelidir. 21 günlük sürenin geçmesi halinde ise ücret %1.5 olarak ödenmek zorundadır.

Tapu Devir Masrafı (%3 veya %6) Tapu Devir Masrafı, Tapu Devri yapılacağı zaman Kuzey Kıbrıs Tapu Dairesine ödenmektedir. Şahısın ilk malı olması durumunda indirimli olarak %3 olan vergi ( KKTC vatandaşları için geçerlidir) indirim hakkını kullanmış olan tüm şahıslar için %6 olarak ödenmektedir.

KDV, Vergi Dairesine ödenen Katma Değer Vergisi evin değeri üzerinden %5 olup, yeni düzenlenen yasa uyarınca ev teslim tarihinden önce ödenme zorunluluğu vardır.