Kalite Politikası

Kalite Politikası

Kalite: Faaliyet gösterdiği alanlarda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürün ve hizmetlerini en iyi kalitede, zamanında sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.


Çevre: İşlerin Planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği:  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedefi olarak benimsemektir


Ülkeye faydalı olma ve sürekli gelişme: Faaliyetlerimizin; sürekli iyileşmesi ve geliştirilmesi, imalat güvenilirliği, zamanında teslim, tüm çalışanların sürekli eğitimi ve maliyet düşürme tekniklerinin uygulanması firmamızın temel ilkelerini oluşturmaktadır.